Giới thiệu đường Nghi Tàm

Vốn trước kia là đoạn đê sông Hồng, chạy song song với phố Yên Phụ ở phía trong.Đất phường Nghi Tàm và Yên Hòa, tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận cũ.Nay thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Nghi Tàm là một làng cổ, đời Lý đã có tên là phường Tích ma tức gai sợi, đời Trần đổi ra Tầm Tang tức dâu tằm, sang đời Lê mới đổi là Nghi Tàm tức hợp với con tằm. Như vậy nghề trồng dâu nuôi tằm hẳn đã có ở đây từ rất lâu đời.

Giới thiệu đường Nghi Tàm


Vốn là đoạn đê sông Hồng, chạy song song với phố Yên Phụ ở phía trong.

Đất phường Nghi Tàm và Yên Hòa, tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận cũ.

Nay thuộc các phường Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Tên đường đặt năm 1986.

Nghi Tàm là tên thôn thuộc tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận cũ, bám sát bờ đông hồ Tây, có một doi đất nhô ra. Gồm ba xóm: xóm Cát ở sát chân đê, xóm Trên là xóm chính ở giữa và xóm Đình ở phía đông qua cửa chùa Kim Liên đi vào, có tên cũ là Đồng Bông. Nghi Tàm là làng hoa - cây cảnh nổi tiếng của thành phố Hà Nội.

Nghi Tàm là một làng cổ, đời Lý đã có tên là phường Tích ma tức gai sợi, đời Trần đổi ra Tầm Tang tức dâu tằm, sang đời Lê mới đổi là Nghi Tàm tức hợp với con tằm. Như vậy nghề trồng dâu nuôi tằm hẳn đã có ở đây từ rất lâu đời.

Đình làng thờ các vị Thành hoàng là Minh Khiết, Vũ Trung. Chùa làng tên là Kim Liên xây ngay trên bờ hồ có lịch sử lâu đời, tương truyền xây trên nền cung cũ của công chúa nhà Lý tên là Từ Hoa người có công dạy người dân ở đây trồng dâu nuôi tằm.

Ngoài ra Nghi Tàm còn là quê hương của Bà huyện Thanh Quan, một nhà thơ nổi tiếng ở đầu thế kỷ XIX.

Từ khách sạn đi xuống một đoạn là làng hoa Nghi Tàm - Quảng Bá. Những bông hoa còn đang ngái ngủ, ướt đẫm sương mai nhưng vẫn không quên khoe sắc hương rực rỡ. Nghi Tàm nổi tiếng với các loại hoa Lan và cây cảnh.

Đến làng hoa Nghi Tàm mùa giáp Tết, làng hoa tấp nập người. Vườn nhà nào cũng rực rỡ sắc hoa. Gương mặt các bà, các chị đong đầy niềm vui, hớn hở những miệng cười.

***********************************


Introduction of Nghi Tam road

Previously, the Red river dyke was running parallel with Yen Phu street at the inside. The land of Nghi Tam and Yen Hoa precincts,Tong Thuong, Vinh Thuan district was formerly located in Yen Phu ward, Tay Ho district. Nghi Tam is an ancient village, the Ly was called Tich mae thread, the Tran dynasty changed to Tam Tang, the silkworm, the new Le is changed to Nghi Tam with the silkworm. Thus, the cultivation of mulberry silkworm culture has been here for a long time.


It is the red river dyke, running parallel to Yen Phu street in the interior.


Land of Nghi Tam and Yen Hoa precincts, Tong Thuong, former Vinh Thuan district.


Now belongs to Quang An, Tu Lien, Yen Phu, Tay Ho.


Street name set in 1986.


Nghi Tam is the name of the village of Tong Thuong, the old district of Vinh Thuan, close to the west bank of the West Lake, there is a land protruding. There are three hamlets: Cat hamlet near the dyke, On hamlet is the main hamlet in the middle and Dinh hamlet on the east through the entrance of Kim Lien pagoda. Nghi Tam is a famous flower and ornamental village of Hanoi.


Nghi Tam is an ancient village, the Ly was called Tich mae thread, the Tran dynasty changed to Tam Tung, the silkworm, the new Le is changed to Nghi Tam with the silkworm. Thus, the cultivation of mulberry silkworm culture has been here for a long time.


Communal house worshiping the princes is Minh Khiet, Vu Trung. The village named Kim Lien is built on the shores of a lake with a long history. Legend has it that it was built on the old palace of the Ly princess named Tu Hoa.In addition, Nghi Tam is the home of Thanh Quan district, a famous poet in the early nineteenth century.


From the hotel go down a section is the flower village of Nghi Tam - Quang Ba. The flowers are sleepy, drenched dew, but still do not forget to show brilliant color. Nghi Tam is famous for orchids and bonsai.


Coming to the village of Nghi Tam spring flowers, the village of flowers bloated people. Every house is bright color. The faces of the ladies, the ladies filled with joy, joyful smile..